ACİL DURUM PLANLANMASI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler, 01.01.2013 tarihi itibariyle işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanmasından sorumludurlar.

Acil durum planı
Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil durumların belirlenmesi
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınacak hususlar :

* Risk değerlendirmesi sonuçları.
* Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
* İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
* Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
* Sabotaj ihtimali.

Acil durum planının yenilenmesi
* Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir,
* Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir,
* Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

İLETİŞİM

Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

info@kayalarosgb.com

0216 443 80 40