İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş Güvenliği Uzmanlığı tecrübe ve bilgi birikimi isteyen ciddi takip ve sürekli kendini geliştirme gerektiren bir meslektir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 30/04/2015 tarihli 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmalar ;

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.
 • Bulunması halinde İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.
 • Eğitim planı hazırlamak.
 • Risk Değerlendirmesi yapmak.
 • Acil Durum Planı hazırlamak.
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.
 • Çalışma talimatları hazırlamak.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kişisel koruyucu donanım ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Periyodik kontroller ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.
 • İLETİŞİM

  Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

  info@kayalarosgb.com

  0216 443 80 40