İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi ve sağlık personeli uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekimi ve sağlık personelinin yapacağı çalışmalar ;

 • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek.
 • Risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.
 • Genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
 • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek
 • Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek.


 • İşyeri hekimleri, belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

  İLETİŞİM

  Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

  info@kayalarosgb.com

  0216 443 80 40