İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

Kanun No Kanunlar
4857 İş Kanunu (4857)
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Dayandığı Kanun No / Madde Yönetmelikler
4703 Asansör Yönetmeliği
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkinda Yönetmelik
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarina Dair Yönetmelik
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarina Dair Yönetmelik
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6331/30, 3146/12 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3194/44, 3542/3 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarinin Yetki Görev ve Sorumluluklari Hakkında Yönetmelik
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
3359/9, 181/9-43, 1593/179 İlkyardım Yönetmeliği
6331/30-31, 3146/2-12 İş Ekipmanlarinin Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6331/3-30, 3146/2-12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/6-8-30, 3146/2-12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
6331/22-30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
6331/10-30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
6331/30, 3146/2-12 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/11-12-30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalısılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
6331/17-30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği
6331/21 Ulusal iŞ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Dayandığı Kanun No / Madde Tebliğ Adı
644 Ahsap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İs İskelelerine Dair Tebliğ
6331/30 Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
6331/30 İş Sağlığ ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakında Tebliğ
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflari Tebliği
23423 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

İLETİŞİM

Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

info@kayalarosgb.com

0216 443 80 40