RİSK ANALİZİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10. Maddesine göre İşveren, 01.01.2013 tarihi itibariyle iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdür.

RİSK NEDİR
Riski anlamak için önce tehlikeyi tanımlamak gerekir.
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli.
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.

RİSK ANALİZ ve YENİLENME SÜRELERİ
Risk analizi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
Risk analizinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.
Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerde işverenlere düzenli risk analizi yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Risk analizi yaptırmayan işverenlere yaptırmadıkları her ay için para cezası kesilir.

Risk Analizinin Yenilenme Süresi
* Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir
* Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde dört yılda bir
* Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde altı yılda bir yenilenir

İLETİŞİM

Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

info@kayalarosgb.com

0216 443 80 40