SAĞLIK RAPORU

İşe yeni başlayacak personel için İşyeri Hekimleri tarafından talep edilen sağlık tahlilleri yapıldıktan sonra çıkan sonucun İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sonrası EK-2 formuna yazılması ile işe giriş ve periyodik sağlık raporu oluşmaktadır.

Sağlık tahlillerinin neler olacağı İşyeri Hekiminin isteği ile, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacaklara göre değişkenlik göstermektedir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu İSG-Katip sözleşmesi yapılan işyeri hekiminden alınır.

Ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır.

İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İLETİŞİM

Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

info@kayalarosgb.com

0216 443 80 40